De Zaanse Ronde

Via de ether wordt iedereen op de hoogte gehouden van wat er speelt in de Zaanstreek op radio amateur gebied via de Zaanse Ronde.

Via het afdelingsstation PI4ZAZ wordt iedere zondagmorgen uitgezonden, behalve in de zomermaanden juli en augustus. Het afdelingsstation zendt uit om 11.30 uur op 145,712.5 MHz in FM (PI3ZAZ repeater). Vanaf het begin kunnen zendamateurs zich inmelden bij de rondeleider, waarna iedere inmelder zijn of haar mededelingen kan doen.

De Zaanse ronde is soms ook te beluisteren via TeamSpeak. Deze mogelijkheid is niet altijd aanwezig. Gewoon even checken of de link aan staat.